Local Chapter Meeting 2019

— English version below —

Local Chapter Meeting CAA-NL-FL 2019
Leuven, 28-29 oktober 2019.

CAA Nederland/Vlaanderen is verheugd u te kunnen meedelen dat de local chapter meeting 2019 zal plaatsvinden in Leuven (België) op 29 oktober 2019. De bijeenkomst wordt georganiseerd de Onderzoeksgroep Archeologie van de KU Leuven, in samenwerken met het Ghent Centre for Digital Humanities. Zoals steeds is het doel van de meeting om archeologen uit de academische en commerciële wereld en archeologie-studenten samen te brengen. De lezingen worden voorafgegaan door dag met workshops (28 oktober 2019).
Met de steeds grotere alomtegenwoordigheid van digitale hulpmiddelen en praktijken, en toepassingen van data science in de archeologie, verwacht het organisatiecomité een vruchtbaar evenement dat zich kritisch richt op de theorie en praktijk van digitale en kwantitatieve methoden in de archeologie.
Het is met veel plezier dat het organiserend comité keynote-lezingen kan melden van prof. Dr. Mark Gillings (Universiteit van Leicester) en prof. Dr. Gary Lock (Universiteit van Oxford), twee vooraanstaande wetenschappers op het gebied van digitale archeologie.

De meeting wordt voorafgegaan door een workshopdag op 28 oktober. Onderwerpen voor de hands-on workshops zijn:

  1. agent-based modelling in archeologie
  2. spatiale databanken in archeologie
  3. archeologische linked data en semantisch web
  4. archeologische visualisatie van ruimtelijke gegevens met behulp van R

Programma
Het programma van de meeting en de workshop vindt u onderaan deze pagina.

Registratie
Het registratieformulier voor zowel de meeting als de workshops kan gevonden worden via deze link. Registratie voor het event is gratis.

Locatie
De meeting vindt plaats in de Justus Lipsiuszaal in de Faculteit Letteren van de KU Leuven.
Adres:
Justus Lipsiuszaal (lokaal: lett. 08.16)
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het organiserend comité.

Local Chapter Meeting CAA-NL-FL 2019.
Leuven, October 28–29, 2019.

CAA Netherlands/Flanders is pleased to inform you that the 2019 local chapter meeting will be held in Leuven, Belgium, October 29, 2019. The event is organised by the Department of Archaeology at the KU Leuven in collaboration with the Ghent Centre for Digital Humanities. The aim of the meeting is to bring together academic and commercial archaeologists, as well archaeology students. The conference will be preceded by a workshop-day (October 28th, 2019).
With ever increasing ubiquity of digital tools and practices, and applications related to data science in archaeology, the organising committee is expecting a prolific event that critically focuses on the theory and practice of digital and quantitative methods in archaeology.
It is with great pleasure that the organising committee can confirm keynote lectures by Prof. Dr. Mark Gillings (University of Leicester) and Prof. Dr. Gary Lock (University of Oxford), two leading scholars in the field of digital archaeology.

The conference will be preceded by a workshop-day on October 28th. Topics for the hands-on workshops are:

  1. agent-based modelling in archaeology
  2. spatial databases in archaeology
  3. archaeological linked data and semantic web
  4. archaeological spatial data visualisations using R

Programme
The programme of the meeting and of the workshop can be found at the end of this page.

Registration
The registration form for both the conference and the workshops can be accessed through this link. Registration for the event is free.

Location
The meeting will take place in the Justus Lipsiuszaal of the Faculty of Arts of the KU Leuven.
Address:
Justus Lipsiuszaal (room: lett. 08.16)
Blijde Inkomststraat 21
3000 Leuven

For further information contact the organising committee.